tirsdag 6. november 2012

Høyspentfeil

Hei.

Styret mottok 5. november følgende melding fra BKK Nett:HØYSPENTFEIL
Vi må i denne uke (45) grave i gang / kjørevei like sør for hus nr. 351. Bestiller ekstern entreprenør for oppgraving.

Håper på skjøting i helgen, med igjenfylling ut i uken.

Vennlig hilsen
Einar Olav Aase
Soneansvarlig BKK Nett ASMvh Styret.