lørdag 25. juni 2011

Det historiske bildet

Nipedalen - "Flaten" - 1975    Kilde: Sydvesten 15. februar 2005

Møtereferat - Ekstra styremøte 19. mai 2011Godkjent møtereferat fra ekstra styremøte 19. mai 2011 finner du her.

Møtereferat - Styremøte 4. mai 2011 Godkjent møtereferat fra styremøtet 4. mai 2011 finner du her.

torsdag 23. juni 2011

Nipedagen, lørdag 25. juni 2011 kl. 15:00

Lørdag 25. juni 2011 kl. 15:00 avholdes den tradisjonsrike Nipedagen igjen

Sted: Fotballbanen på Flaten.


Her blir aktiviteter for liten og stor:
Ta med grillmat på Nipedagen
  • Grilling. Ta med grillmat.
  • Sykkelbane/hinderløype
  • Fiskedam
  • Hoppeslott
  • Blikkboks kasting
  • Salg av kaker og boller
  • Sosialt samvær
  • Overraskelser
Ta gjerne med noen egne hagestoler.  

Vi setter pris på om noen kan bidra med å bake kake til dagen. 

Vær med og bli bedre kjent med nabolaget.

Hoppeslott    

 Hilsen Styret
Blikkboks kasting
 

tirsdag 21. juni 2011

Konsekvensutgreiing - nærmiljø, Sotrasambandet Rv 555 Kolltveit - Liavatnet

Velforeningens styre har mottatt et skriv fra Statens Vegvesen datert 1. juni 2011 vedrørende konsekvensutgreiing nærmiljø for Sotrasambandet, Rv 555 Kolltveit - Liavatnet.

Skrivet kan leses her.

En mulig framtidig utbygging av området ved Liavatnet er en sak som kanskje vil kunne berøre noen av velforeningens beboere på Lyngbøkollen i form av mer veistøy fra motorveien på Liaflaten. Øvrige beboere kan også ha interesse for planprogrammet.

Ifølge skrivet så er fristen for merknader og innspill til
planarbeidet 15. august 2011.


Statens Vegvesen sine nettsider hvor øvrige saksdokumenter kan leses finner man her.

Styret i velforeningen vil forøvrig ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Det er opp til den enkelte beboer å uttale seg til Statens Vegvesen om denne saken.