tirsdag 21. juni 2011

Konsekvensutgreiing - nærmiljø, Sotrasambandet Rv 555 Kolltveit - Liavatnet

Velforeningens styre har mottatt et skriv fra Statens Vegvesen datert 1. juni 2011 vedrørende konsekvensutgreiing nærmiljø for Sotrasambandet, Rv 555 Kolltveit - Liavatnet.

Skrivet kan leses her.

En mulig framtidig utbygging av området ved Liavatnet er en sak som kanskje vil kunne berøre noen av velforeningens beboere på Lyngbøkollen i form av mer veistøy fra motorveien på Liaflaten. Øvrige beboere kan også ha interesse for planprogrammet.

Ifølge skrivet så er fristen for merknader og innspill til
planarbeidet 15. august 2011.


Statens Vegvesen sine nettsider hvor øvrige saksdokumenter kan leses finner man her.

Styret i velforeningen vil forøvrig ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Det er opp til den enkelte beboer å uttale seg til Statens Vegvesen om denne saken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar