Styret

Gjeldende for 2020:
 • Christian Fjeld, styreleder
  Nipedalen 191 Mob. 920 54 882
 • Sonja Merete Lie, styremedlem (nestleder)
  Nipedalen 229
 • Lasse Moen, styremedlem (kasserer)
  Nipedalen 357
 • Anita Høgstein, styremedlem (sekretær)
  Nipedalen 257
 • Kenneth Lidal, styremedlem
  Nipedalen 259
 • Stian Hamlander, styremedlem
  Nipedalen 219
------------------------------------------------------
 • Jan-Erik Sæterstøl, varamedlem
  Lyngbøkollen 66
 • Vivian Martinussen, varamedlem
  Nipedalen 183
------------------------------------------------------
 • Trond Erik Lygren, kontaktperson
  Lyngbøkollen 8 
 • Andreas Tjørve, kontaktperson
  Nipedalen 325
------------------------------------------------------

Kontaktinformasjon:

e-post: velforeningstyre@nipedalen.no