Styret

Gjeldende for 2019:


 • Morgan Eikeland, styreleder
  Nipedalen 359 Mob. 482 29 491
 • Sonja Moe, styremedlem (nestleder)
  Nipedalen 229
 • Carsten Jopp, styremedlem (kasserer)
  Nipedalen 351
 • Kenneth Lidal, styremedlem
  Nipedalen 259
 • Christian Fjeld, styremedlem (sekretær)
  Nipedalen 191
 • Trude Skulstad, styremedlem
  Nipedalen 213
------------------------------------------------------
 • Stian Hamlander, varamedlem
  Nipedalen 219
 • Anita Høgstein, varamedlem
  Nipedalen 257
------------------------------------------------------
 • Trond Erik Lygren, kontaktperson
  Lyngbøkolen 8 
 • Andreas Tjørve, kontaktperson
  Nipedalen 325
 • Lise Wold, kontaktperson
  Nipedalen 357
------------------------------------------------------

Kontaktinformasjon:

e-post: velforeningstyre@nipedalen.no