tirsdag 12. mai 2015


NIPEDAGEN 2015 blir i år arrangert LØRDAG 22. AUGUST

Og ikke som tidligere annonsert 20. JUNI av ulike praktiske årsaker. Beklager dette. Endringen blir også annonsert som opplag ved postkassene. Lenke til oppslag finner her

I etterkant av barnearrangementet vil det i år bli forsøkt organisert en grillkveld for de voksne.

Oppforderer alle beborere i vår velforening derfor å sette av dagen med en gang.

Velkommen skal dere være!

Mer informasjon/ detaljer vil komme senere.