mandag 3. februar 2014

Årsmøteinnkalling

Hei.

Styret minner om årsmøtet som avholdes 11. februar 2014 kl. 19:00 i Lyngbø sportsklubb sitt klubbhus.

Innkalling med årsberetning og regnskap er på vei ut i postkassene, men her får du den elektroniske versjonen:Vennlig hilsen styret

Møtereferat - styremøte 15. januar 2014Godkjent referat fra styremøte 15. januar 2014 finner du her.